content


HomeDziałalność KOTRYWsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Organizatorzy wielu targów oferują wsparcie dla firm z Polski.

W zależności od targów formy pomocy mogą być różne.

Najczęściej polscy uczestnicy otrzymują pomoc w aranżowaniu spotkań z indywidualnymi firmami koreańskimi jeszcze przed wizytą na targach. Pomoc ta może również obejmować organizowanie spotkań z firmami, które nie biorą bezpośredniego udziału w targach a pozostają w obszarze zainteresowań firm polskich.

Część wyjazdów otrzymuje dofinansowanie do zakwaterowania w trakcie trwania targów lub całkowite pokrycie kosztów hotelu.

Część wyjeżdżających otrzymuje dofinansowanie do biletu lotniczego do Korei i powrotem.

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top